TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feature a heroine" — Słownik kolokacji angielskich

feature a heroine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj bohaterkę
  1. feature czasownik + heroine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A successful formula featuring a strong heroine, rather than a male hero, that he used in many of his stories.

    Podobne kolokacje: