PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature headlines" — Słownik kolokacji angielskich

feature headlines kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the headline
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagłówki cechy
  1. feature czasownik + headline rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other ads feature such headlines as "All our profits go to cleaning up the environment.

powered by  eTutor logo