"headline" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

headline rzeczownik

rzeczownik + headline
Kolokacji: 15
newspaper headline • news headline • banner headline • page headline • world headline • ...
headline + rzeczownik
Kolokacji: 17
headline news • headline act • headline tour • headline writer • CNN Headline News • ...
headline + czasownik
Kolokacji: 23
headline reads • headline says • headline proclaims • headline screams • headline announces • ...
czasownik + headline
Kolokacji: 26
make headlines • grab headlines • read the headline • get several headlines • see the headlines • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. make headlines = trafić na pierwsze strony gazet make headlines
2. grab headlines = nagłówki chwytaka grab headlines
6. hit the headlines = trafić na pierwsze strony gazet hit the headlines
przymiotnik + headline
Kolokacji: 33
national headline • front-page headline • tabloid headline • international headline • big headline • ...
przyimek + headline
Kolokacji: 9
of headlines • for headlines • to headlines • under the headline • with the headline • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.