PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the headline" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść nagłówek
  1. feature czasownik + headline rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other ads feature such headlines as "All our profits go to cleaning up the environment.

powered by  eTutor logo