"feature foods" — Słownik kolokacji angielskich

feature foods kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature food
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedzenia cechy
  1. feature czasownik + food rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The event also features food, a live performance stage, a youth art fair, and more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo