"feature food" — Słownik kolokacji angielskich

feature food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha jedzenie
  1. feature czasownik + food rzeczownik
    Silna kolokacja

    The event also features food, a live performance stage, a youth art fair, and more.