PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature folk" — Słownik kolokacji angielskich

feature folk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha ludzie
  1. feature czasownik + folk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indian dance also features diverse folk and classical forms.