"feature engine" — Słownik kolokacji angielskich

feature engine kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature an engine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silnik cechy
  1. feature czasownik + engine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first cars were large, featuring a 9.76-litre 6-cylinder engine or a 6.4-litre four.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo