BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"engine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engine rzeczownik

rzeczownik + engine
Kolokacji: 177
search engine • steam engine • diesel engine • jet engine • combustion engine • fire engine • gasoline engine • aircraft engine • ...
engine + rzeczownik
Kolokacji: 140
engine room • engine failure • engine compartment • engine noise • engine trouble • Engine Company • engine block • engine power • ...
engine + czasownik
Kolokacji: 143
engine runs • engine fails • engine drives • engine starts • engine produces • engine uses • engine roars • engine works • engine makes • ...
czasownik + engine
Kolokacji: 58
produce engines • make engines • fit with an engine • supply engines • start the engine • feature an engine • engine is replaced • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
3. fit with an engine = zaopatrz w silnik fit with an engine
  • The first cars were large, featuring a 9.76-litre 6-cylinder engine or a 6.4-litre four.
  • It will feature new engines from a source yet to be chosen.
  • It featured a 4-cylinder, 16-valve 1.5-liter engine which was advanced for its time.
  • The car also featured an engine that produced 60 horsepower.
  • It features a straight eight engine and a Mulliner body.
  • The T46 features more powerful engines and six instead of four axles.
  • Other cars featured a bigger engine but none of them surpassed its power.
  • It featured powerful engines whose power ranged from 40 to 60 hp.
  • The power unit was also changed, the new models featuring a smaller engine of 1,393 cc.
  • They featured four-stroke engines of 198cc, 247cc and 249cc capacity.
7. engine is replaced = silnik jest odłożony na miejsce engine is replaced
11. include engines = obejmuj silniki include engines
12. cut the engine = zgasić silnik cut the engine
13. engine is mounted = silnik jest zamocowany engine is mounted
17. require search engines = wymagaj wyszukiwarki require search engines
18. engine is called = silnik jest wywołany engine is called
19. use in engines = wykorzystanie w silnikach use in engines
21. engine is fitted = silnik jest zainstalowany engine is fitted
przymiotnik + engine
Kolokacji: 163
powerful engine • radial engine • main engine • four-cylinder engine • economic engine • rotary engine • single engine • large engine • ...
przyimek + engine
Kolokacji: 16
with engines • for engines • including engines • about engines • into the engine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.