"feature an engine" — Słownik kolokacji angielskich

feature an engine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w silnik
  1. feature czasownik + engine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first cars were large, featuring a 9.76-litre 6-cylinder engine or a 6.4-litre four.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo