"feature display" — Słownik kolokacji angielskich

feature display kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature displays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawa cechy
  1. feature czasownik + display rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features displays of classic, private, and military aircraft.

    Podobne kolokacje: