"feature dances" — Słownik kolokacji angielskich

feature dances kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature dance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce cechy
  1. feature czasownik + dance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The festival features foods, dance and music from around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo