"feature dance" — Słownik kolokacji angielskich

feature dance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha taniec
  1. feature czasownik + dance rzeczownik
    Silna kolokacja

    The festival features foods, dance and music from around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo