"create dances" — Słownik kolokacji angielskich

create dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz tańce
  1. create czasownik + dance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It must be very difficult to create dance from a wheelchair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo