"make dances" — Słownik kolokacji angielskich

make dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki tańce
  1. make czasownik + dance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If she had wanted to stay she'd have made a song and dance, but it was better to move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo