"feature content" — Słownik kolokacji angielskich

feature content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawartość cechy
  1. feature czasownik + content rzeczownik
    Silna kolokacja

    The site later expanded to feature content from various other contributors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo