"provide content" — Słownik kolokacji angielskich

provide content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz zawartość
  1. provide czasownik + content rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I mean, suddenly now that provided content is a third party.

powered by  eTutor logo