"create content" — Słownik kolokacji angielskich

create content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz zawartość
  1. create czasownik + content rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To create new original content requires a shift in thinking.

powered by  eTutor logo