"feature commentaries" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature commentary
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarze cechy
  1. feature czasownik + commentary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second version features far less commentary and more focus on the performance itself.