BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"include commentary" — Słownik kolokacji angielskich

include commentary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załącz komentarz
  1. include czasownik + commentary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It includes environmental reporting and commentary from around the world.

powered by  eTutor logo