KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature commentary" — Słownik kolokacji angielskich

feature commentary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz cechy
  1. feature czasownik + commentary rzeczownik
    Silna kolokacja

    The second version features far less commentary and more focus on the performance itself.

powered by  eTutor logo