"feature colours" — Słownik kolokacji angielskich

feature colours kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature colors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolory cechy
  1. feature czasownik + color rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His work during this period featured jewel-like patterns and bright colors.