"produce colors" — Słownik kolokacji angielskich

produce colors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj kolory
  1. produce czasownik + color rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The trees in the area produce beautiful colors and then fall.

powered by  eTutor logo