ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature colors" — Słownik kolokacji angielskich

feature colors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolory cechy
  1. feature czasownik + color rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His work during this period featured jewel-like patterns and bright colors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo