"feature collections" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature a collection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekcjonowania cechy
  1. feature czasownik + collection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features a collection of stories that, together, are set over a 24-hour period.

powered by  eTutor logo