"feature bars" — Słownik kolokacji angielskich

feature bars kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a bar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bary cechy
  1. feature czasownik + bar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Tavern room, on the ground floor, features a bar and bowling.

powered by  eTutor logo