"feature a use" — Słownik kolokacji angielskich

feature a use kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść wykorzystanie
  1. feature czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features both actual sets and use of green screen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo