ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the use" — Słownik kolokacji angielskich

feature the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść wykorzystanie
  1. feature czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features both actual sets and use of green screen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo