"feature a story" — Słownik kolokacji angielskich

feature a story kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature stories
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść historię
  1. feature czasownik + story rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The collection features stories set at Christmas in the past, present and future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo