"feature story" — Słownik kolokacji angielskich

feature story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historia cechy
 1. feature rzeczownik + story rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Now there is at least one long feature story in each issue.

  Podobne kolokacje:
 2. feature czasownik + story rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The collection features stories set at Christmas in the past, present and future.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo