"feature a room" — Słownik kolokacji angielskich

feature a room kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature rooms
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w pokój
  1. feature czasownik + room rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One features a room in the main lodge and full breakfast for two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo