"feature rooms" — Słownik kolokacji angielskich

feature rooms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokoje cechy
  1. feature czasownik + room rzeczownik
    Silna kolokacja

    One features a room in the main lodge and full breakfast for two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo