"feature a bridge" — Słownik kolokacji angielskich

feature a bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w most
  1. feature czasownik + bridge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The alternate version of "Afterlife" features a different bridge and a string section throughout the entire song.

powered by  eTutor logo