"favorite season" — Słownik kolokacji angielskich

favorite season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Apparently you haven't read the fine print on everybody's favorite season.