"eye flecked" — Słownik kolokacji angielskich

eye flecked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko miało plamy
  1. fleck czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And his dark eyes flecked with gold were a smoldering promise of endless passion.

    Podobne kolokacje: