"eye buried" — Słownik kolokacji angielskich

eye buried kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko pochowało
  1. bury czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Brown eyes nearly buried in flesh managed to project a pinpoint intensity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo