"everyday setting" — Słownik kolokacji angielskich

everyday setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): codzienne ustawienie
  1. everyday przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    M2M communications expands telemetry's role beyond its common use in science and engineering and places it in an everyday setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo