"everyday use" — Słownik kolokacji angielskich

everyday use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): codzienne wykorzystanie
  1. everyday przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nearly every expression from the movie became popular in Russian culture or has passed into everyday use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo