"entire time" — Słownik kolokacji angielskich

entire time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cały czas
  1. entire przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been in the top 10 the entire time.

    Podobne kolokacje: