PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"enjoy books" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy books kolokacja
Popularniejsza odmiana: enjoy the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić książki
  1. enjoy czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are people who enjoy books but don't have the money to buy them.