"encourage respect" — Słownik kolokacji angielskich

encourage respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź szacunek
  1. encourage czasownik + respect rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The main purpose being to keep the peace, and encourage mutual respect.

powered by  eTutor logo