"encourage changes" — Słownik kolokacji angielskich

encourage changes kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage change
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj zmiany
  1. encourage czasownik + change rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rather than throwing new technology at old, we should encourage change on political, social and cultural levels.

powered by  eTutor logo