"encourage change" — Słownik kolokacji angielskich

encourage change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj zmianę
  1. encourage czasownik + change rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Rather than throwing new technology at old, we should encourage change on political, social and cultural levels.

powered by  eTutor logo