"encourage business" — Słownik kolokacji angielskich

encourage business kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage businesses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do biznesu
  1. encourage czasownik + business rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I encourage more businesses to follow the lead set by these companies.

powered by  eTutor logo