ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage businesses" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do biznesów
  1. encourage czasownik + business rzeczownik
    Silna kolokacja

    I encourage more businesses to follow the lead set by these companies.

powered by  eTutor logo