"encounter times" — Słownik kolokacji angielskich

encounter times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy spotkania
  1. encounter czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And with 8 of their next 11 games on the road, the Knicks could encounter more difficult times.

    Podobne kolokacje: