"echo one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: echo comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): echo czyjś komentarze
  1. echo czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would like to echo your comments about the need for appropriate technology.

    Podobne kolokacje: