"easy choice" — Słownik kolokacji angielskich

easy choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwy wybór
  1. easy przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    Like he told me, it had been an easy choice to make: quit, or his kids never seeing their father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo