"earn one's way" — Słownik kolokacji angielskich

earn one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarabiać czyjś droga
  1. earn czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The students helped build it, and, in doing so, many earned their way through school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo