"early title" — Słownik kolokacji angielskich

early title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny tytuł
  1. early przymiotnik + title rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, like many of the early titles produced by Imagic, the game was popular and considered a hit for the company.

    Podobne kolokacje: